Thứ sáu, 09/12/2022 - 15:33

Giải pháp Internet an toàn cho gia đình SafeGate Family

Lần đầu tiên, một bộ giải pháp an ninh mạng hoàn chỉnh bảo vệ gia đình vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Thay vì các phần mềm phải cài đặt trên từng máy hay các thiết bị riêng biệt, với giải pháp này, người sử dụng chỉ cần một thao tác kết nối thiết bị SafeGate vào mạng internet trong gia đình là có thể bảo vệ toàn bộ tất cả thiết bị kết nối mạng internet trong gia đình.