• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ tư, 31/08/2022 - 20:48

Chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học

Mô hình “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” tại Phường Sông Cầu và xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn do Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai, Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) là đơn vị chuyển giao công nghệ. Thời gian qua, Trung tâm đã chuyển giao khoa học kỹ thuật Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học cho 15 học viên là các hộ nông dân tham gia thông qua đào tạo, tập huấn.