Thứ hai, 21/03/2022 - 11:26

Hội nghị về Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2022

Ngày 17/3/2022, tại Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2021 và đề ra phương hướng cho hoạt động sở hữu trí tuệ trong năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT. Dự Hội nghị có các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN, các cơ quan của tỉnh Bắc Giang, đại diện một số trường đại học, vin nghiên cứu, tổ chức đại diện SHCN và các đại biểu đến từ các Sở KH&CN trên toàn quốc.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị SHTT năm 2022

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cho thấy, một khối lượng công việc rất lớn trong công tác quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương đã được thực hiện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao, nổi bật là các hoạt động sau:

Hoạt động SHTT ngày càng gắn kết các hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KHCN, các Bộ, ngành và địa phương, SHTT trở thành công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quốc gia.

Công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được thực hiện đúng tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của KHCN ở các Bộ, ngành và địa phương.

Dù ảnh hướng bởi đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội nhưng lượng đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp vẫn tăng khá cao (tương ứng 9,1% và 11.9%) so với năm 2020; kết quả xử lý đơn SJCN tăng 3,8%, trong đó kết quả xử lý đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 6,3%. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại về SHCN tăng 29% và các loại đơn/yêu cầu liên quan đến văn bằng bảo hộ tăng trên 15%.

Về công tác quản lý nhà nước về SHCN của các địa phương trong năm 2021 đã đạt được những thành quả nhất định, trong đó có thể kể đến các mặt công tác đạt được hiệu quả tốt như công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHCN, công tác khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng kiến, sáng tạo. Một số địa phương tiêu biểu như TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Nội… đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về SHCN đạt kết quả tốt. Những kết quả trong năm 2021 cho thấy hoạt động quản lý nhà nước về SHCN ở các địa phương đã đạt được một số thành tích nhất định, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, kết quả hoạt động nói chung vẫn không đồng đều và tại nhiều địa phương hoạt động này vẫn chưa phát huy tác dụng tương xứng với vị trí, vai trò của cơ quan lãnh đạo, điều hành hoạt động SHTT.