Thứ tư, 23/03/2022 - 14:43

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, ngày 16/3/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.