• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ sáu, 15/04/2022 - 11:04

Hội thảo đánh giá, góp ý công tác tính toán đánh giá đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá, góp ý công tác tính toán đánh giá đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Dự hội thảo có lãnh đạo, đại diện các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh, Viện Năng suất Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Hội nghị đã nghe đại diện Viện Năng suất Việt Nam trình bày dự thảo các báo cáo kết quả công tác tính toán đánh giá đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn, trong đó đã đưa ra được tỷ trọng đóng góp của TFP đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp tăng TFP giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, góp ý và đánh giá việc tính toán, đánh giá, báo cáo kết quả  đã cơ bản hoàn thành yêu cầu của tỉnh.