• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ tư, 04/05/2022 - 15:10

Kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2022 tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các huyện, thành phố gồm: Chợ Mới, Ngân Sơn và Thành phố Bắc Kạn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã kiểm tra về đo lường đối với 19 cột đo nhiên liệu, kiểm tra chất lượng 11 mẫu xăng, 07 mẫu dầu bằng máy test nhanh Eralytics Eraspec và công tác áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Kết quả 100% các cột đo nhiên liệu có kẹp chì, chứng nhận kiểm định còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; có sai số trong giới hạn cho phép; chất lượng các mẫu xăng dầu kiểm tra có các chỉ số cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng; việc lưu trữ hồ sơ, chứng chỉ, chất lượng, lấy mẫu, lưu mẫu thực hiện tương đối tốt; các cơ sở đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên còn có một số cơ sở việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng chưa phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Kiểm tra giới hạn sai số cột đo nhiên liệu