• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ năm, 14/07/2022 - 15:29

Bổ sung quy định đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 12/6/2014 quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.