• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 18/03/2022 - 10:26

Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3 về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm, 2022-2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện Chương trình này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp tình hình dịch bệnh.