• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 08/07/2022 - 22:07

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 07/7/2022 Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ cuối tháng cuối năm 2022; xem xét đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2023. Chủ trì Hội nghị là bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì Hội nghị