• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ tư, 29/12/2021 - 08:05

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Chiều ngày 28/12/2021, Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị là bà Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh.

Ông Lê Văn Thế-Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN báo cáo kết quả

hoạt động Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2021

Bà Trần Thị Lộc-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh) báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2021, Hội đồng thảo luận, đánh giá, năm qua Hội đồng KH&CN tỉnh đã thực hiện tốt vai trò trong việc tham mưu, xác định các nhiệm vụ KH&CN. Các hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu đã làm tốt vai trò tư vấn, phản biện trong việc xét duyệt hồ sơ thuyết minh, nghiệm thu kết quả của từng đề tài, dự án. Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án được tăng cường. Việc phối hợp giữa cơ quan quan lý với chính quyền, địa phương trong việc giám sát các hoạt động của cơ quan chủ trì/chủ nhiệm đề tài, dự án được thực hiện tốt. Về cơ bản các đề tài, dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ, bám sát nội dung đã được phê duyệt. Một số kết quả của đề tài, dự án đã ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, Hoạt động KH&CN năm 2021 còn một số tồn tại hạn chế, như: Công tác đ xut, đt hàng nhim v khoa hc và công ngh hàng năm ca các t chc, cá nhân trong và ngoài tnh chưa thc s sát và phù hp vi tình hình thực tiễn tại đa phương; Việc phi hp triển khai đ tài, d án gia đơn v ch trì vi đa bàn thc hin mô hình (Huyện, xã) ca mt s đơn v ch trì thc hin chưa thc s cht ch, thường xuyên, vì vậy mt s phát sinh trong quá trình trin khai thc hin chưa được x lý kp thi v.v.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng Kết luận Hội nghị

Tại cuộc Họp, Hội đồng nghe cơ quan thường trực báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự thảo của Quy chế đã hoàn chỉnh sau góp ý, đồng thời Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất trí thông qua Quy chế gồm 05 Chương, 16 Điều.

Kết luận cuộc họp, bà Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh ghi nhận những cố gắng của Hội đồng KH&CN trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ KH&CN cơ bản đã bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, có tính ứng dụng cao. Để năm 2022, hoạt động của Hội đồng hiệu quả, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đồng chí đề nghị:

-  Hội đồng KHCN tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN.

-  Xác định đúng vai trò của KH&CN, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì, nhân rộng các mô hình.

- Tăng cường vai trò của các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua việc tham gia kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các nhiệm vụ KH&CN; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động KH&CN cho các thành viên KH&CN tỉnh.

- Phát huy vai trò của trí thức của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để trí thức tham gia hoạt động KH&CN.

- Giao cho Sở KH&CN (cơ quan thường trực của Hội đồng KH&CN tỉnh) xem xét đề xuất về chiến lược KH&CN đến năm 2030 (nếu cần thiết), quy chế bàn giao kết quả hoạt động KH&CN; tiếp thu ý kiến hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trình Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh ban hành, làm cơ sở để Hội đồng KH&CN tỉnh hoạt động theo quy định./.

Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

 

Từ khóa:
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 77
  • Tháng này: 14.830
  • Tổng lượt truy cập: 215.880