• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 15/04/2022 - 10:53

Hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đề xuất danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Chiều ngày 14/4/2022 tại UBND tỉnh Bắc Kạn, bà Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); Đề xuất danh mục dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo của các sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Thế - Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo 03 nội dung: Kết quả thực nhiệm nhiệm vụ KH&CN đến tháng 4/2022; Kết quả duy trì, nhân rộng các nhiệm vụ đã nghiệm thu; Kết quả đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN dự kiến triển khai năm 2023. Theo báo cáo, đến tháng 4/2022, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai 42 nhiệm vụ KH&CN (chuyển tiếp từ năm trước: 29 nhiệm vụ và triển khai mới năm 2022: 13 nhiệm vụ); trong 31 nhiệm vụ đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng thì có có 08 nhiệm vụ đang được duy trì, nhân rộng; 17 nhiệm vụ được duy trì; 04 nhiệm vụ duy trì, nhân rộng nhỏ lẻ và 02 dự án không được nhân rộng; triển khai đăng ký đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2023 có 20 danh mục nhiệm vụ đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ.