• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ ba, 06/04/2021 - 14:50

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Toàn cảnh Hội nghị học tập

Hội nghị đã được các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ phổ biến, quán triệt các nội dung, gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng;  Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Đc: Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quán triệt, triển khai Nghị quyết, Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Hội nghị đã được triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

 

Đc: Lê Văn Thế - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở quán triệt, triển khai Nghị quyết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đc: Hoàng Văn Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quán triệt, triển khai các Nghị quyết Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc phòng Việt Nam

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nguồn: Sở KH&CN

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 90
  • Tháng này: 14.843
  • Tổng lượt truy cập: 215.893