• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ hai, 08/08/2022 - 18:33

Hội nghị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị nghiệm thu.