• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ hai, 04/04/2022 - 16:41

Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ”

Ngày 25/3/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.