• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ tư, 29/03/2023 - 10:46

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp 03 đề tài, dự án chuyên ngành lý luận chính trị và phát triển lâm nghiệp

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp 03 đề tài, dự án, gồm đề tài: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề tài: Nghiên cứu nhân giống và gây trồng loài cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn. Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì các cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết

Tại các cuộc họp sau khi nghe chủ nhiệm 03 đề tài, dự án trình bày đề cương chi tiết và nhận xét của các phản biện. Các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá việc triển khai các đề tài, dự án là cần thiết. Tuy nhiên, để các đề tài, dự án được triển khai đạt kết quả cao nhất đáp ứng được mục tiêu đặt hàng của tỉnh các thành viên hội đồng đề nghị đối với đề tài: Nghiên  cứu  thực  trạng, đề xuất  giải  pháp  nhằm  nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm làm rõ thêm về thực trạng, điểm nghẽn trong việc dạy và học chính trị hiện nay trên địa bàn tỉnh, từ đó phân tích các nguyên nhân, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học chính trị; nêu rõ khái niệm, nội dung, cách thức tiến hành các phương pháp dạy và học mới dự kiến áp dụng của đề tài; cần có định lượng (số lượng, địa điểm, thời gian, số tiết dạy…) về các phương thức dạy và học, các cuộc hội thảo để đánh giá việc áp dụng phương pháp dạy và học mới; bổ sung thêm nội dung hội thảo đánh giá về thực trạng công tác dạy và học chính trị hiện nay; xây dựng tài liệu cần làm rõ nhóm tiêu chí, số lượng tài liệu; các sản phẩm đề tài cần được làm rõ hơn…

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến tại cuộc họp

Đề tài: Nghiên cứu nhân giống và gây trồng loài cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích  trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đề nghị chỉnh sửa đề cương theo hướng giảm quy mô thí nghiệm tại hiện trường, nên có kế thừa các nghiên cứu đã được thực hiện thành công; bổ sung thêm nội dung bảo quản hạt giống, các chỉ tiêu sinh trưởng của cây; làm rõ hơn về tính đa mục đích, chuỗi giá trị của loại cây này và sản phẩm dùng để làm gì; cần phân tích sâu hơn về sự cần thiết phải triển khai thực hiện đề tài này; các nội dung cần gắn với mục tiêu cũng như đặt hàng của tỉnh…

Thành viên hội đồng thảo luận

Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung nội dung về kỹ thuật thu hái, bảo quản, sơ chế đối với sản phẩm hoa hồi; đánh giá thêm về chất lượng quả, chất lượng rừng hồi trên địa bàn tỉnh hiện nay; tình hình sâu bệnh hại đối với loại cây này; bỏ bớt một số thí nghiệm như kích thước hố trồng, kích thước bầu; bổ sung thêm các cơ quan phối hợp thực hiện; làm rõ về địa điểm xây dựng mô hình trồng, thâm canh cây hồi…

Kết luận cuộc họp bà Đỗ Thị Minh Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở góp ý của các thành viên hội đồng 03 cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu hoàn thiện đề cương nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện./.

 

Nguyễn Văn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 76
  • Tháng này: 14.829
  • Tổng lượt truy cập: 215.879