• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 22/04/2022 - 17:00

Họp hội đồng tư vấn xác định 02 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2023 đối với 02 dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất Lê tại tỉnh Bắc Kạn.

Đc: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Hợp tác xã Hùng Mạnh xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông đề xuất thực hiện trong 36 tháng bắt đầu từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025. Phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ Tế bào Động vật - Viện Chăn nuôi là tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Mục tiêu chung của dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất Lê tại tỉnh Bắc Kạn do Trung tâm dịch nông nghiệp huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đề xuất thực hiện, Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên là tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ với mục tiêu chung ứng dụng tiến bộ kĩ thuật xây dựng mô hình sản xuất lê tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, hiệu quả bền vững góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào tham gia dự án tại các xã vùng cao huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông.

Sau khi nghe 02 chủ nhiệm báo cáo tóm tắt hồ sơ thuyết minh 02 dự án. Các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá việc triển khai dự án là cấp thiết phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2035. Khi được thực hiện thành công sẽ góp phần vào việc phát triển nghề chăn nuôi đặc biệt chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn cũng như phát triển cây ăn quả đặc sản của tỉnh. Các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến để cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án bổ sung, hoàn thiện đề cương và hồ sơ theo quy định.

Kết luận cuộc họp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng 02 cơ quan chủ trì, chủ nhiệm hoàn thiện bản thuyết minh và các hồ sơ liên quan đến dự án nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt./.

Nguyễn Hùng - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 83
  • Tháng này: 14.836
  • Tổng lượt truy cập: 215.886