• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ năm, 28/04/2022 - 10:40

Khoa học và Công nghệ với sản phẩm OCOP

Thời gian qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, nhiều kết quả nghiên cứu, ứng dụng thành công đã thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp (chiếm khoảng 67% trong tổng số các nhiệm vụ KH&CN), trong đó rõ nhất là nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm an toàn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, như: vùng sản xuất cam quýt tại huyện Bạch Thông, Chợ Đồn; vùng sản xuất hồng không hạt tại Ba Bể, Ngân Sơn và Chợ Đồn; vùng sản xuất lúa thuần tại Bạch Thông; vùng sản xuất lúa Bao Thai tại Chợ Đồn; sản xuất lúa chất lượng cao (Japonica) tại Bạch Thông, Chợ Đồn; vùng sản xuất chè tại Chợ Đồn, Ba Bể và Chợ Mới; mô hình chè hoa vàng tại Chợ Đồn, Ba Bể; mô hình sản xuất an toàn: rau công nghệ cao tại Thành phố Bắc Kạn, sản xuất chè theo Vietgap, hữu cơ tại Ba Bể, Chợ Đồn, sản xuất cam quýt theo Vietgap tại Bạch Thông và Chợ Đồn v.v.

Sản phẩm OCOP huyện Chợ Đồn

Khoa học và công nghệ đã từng bước xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, hoạt động có hiệu quả; xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm đặc sản; bước đầu gắn với đổi mới sáng tạo, đã thúc đẩy các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn phát huy nội lực, sáng tạo các giải pháp hữu ích, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, cung cấp cho thị trường, gắn với xây dựng và phát triển một số sản phẩm OCOP như: các loại nấm, chè; chè hoa vàng; gừng; giảo cổ lam; rau bò khai; các sản phẩm từ lúa: nếp tài, gạo nếp khẩu nua lếch Ngân Sơn, gạo bao thai Chợ Đồn, gạo Japonica; quýt, cam, bưởi diễn, bí xanh thơm, lợn địa phương, rượu men lá Bằng Phúc v.v với trên 60 sản phẩm các loại, chiếm khoảng 38% liên quan tới sản phẩm OCOP tại địa phương (tính đến hết năm 2021, tổng sản phẩm OCOP của địa phương từ 3 sao trở lên là 155).