• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ hai, 20/06/2022 - 13:50

Kiểm tra, giám sát một số đề tài, dự án triển khai trên địa bàn huyện Ba Bể

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra, giám sát một số đề tài, dự án khoa học triển khai trên địa bàn huyện Ba Bể. Tham gia đoàn kiểm tra có bà Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đoàn kiểm tra, giám sát thành viên Hội đồng tham quan mô hình sản xuất chè VietGAP tại xã Mỹ Phương

Sau khi kiểm tra thực địa mô hình thâm canh chè theo hướng VietGAP, mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ, mô hình trồng chè giống mới (Kim tuyên, PH8) tại xã Mỹ Phương thuộc dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn. Mô hình sản xuất giống Bí thơm tại xã Yến Dương, Địa Linh thuộc đề tài: Phục tráng giống Bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt.