• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ hai, 13/03/2023 - 09:08

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ

Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2023 - 2030.

Tham dự hội nghị ký kết có ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Lê Văn Thế - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Phùng Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc của hai cơ quan.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả 
hoạt động khoa học và công nghệ

Tại hội nghị ký kết, Lãnh đạo hai cơ quan đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 02 cơ quan; trao đổi những kết quả, thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, nhu cầu, định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 05 dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin trong đó có 03 dự án đã được nghiệm thu, 02 dự án đang triển khai. Cùng với đó đang triển khai xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ thuộc Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025. Bên cạnh những kết quả đạt được các đại biểu tham dự hội nghị ký kết cũng đánh giá việc ứng dựng công nghệ thông tin đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ vẫn còn những bất cập như chưa có chiến lược dài hạn, chưa có tính liên kết giữa các vùng, miền, địa phương, số lượng nhiệm vụ về khoa học và công nghệ còn ít…

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Ông Phùng Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Trao nhận bản ghi nhớ giữa hai cơ quan

Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2023 - 2030 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên trong đó năm 2023 hai cơ quan sẽ phối hợp xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ; lựa chọn một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thuộc lĩnh vực nông nghiệp, du lịch để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.

Nguyễn Văn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 78
  • Tháng này: 14.831
  • Tổng lượt truy cập: 215.881