• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ ba, 11/05/2021 - 09:22

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ quản lý các lĩnh vực như quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân và các nhóm hàng hóa như: xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng đóng gói sẵn… Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thị trường phát triển nhanh và mạnh, nguy cơ vi phạm pháp luật đối với nhóm hàng hóa này có xu hướng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của nhà sản xuất chân chính cũng như người tiêu dùng. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch bám sát các nội dung chỉ đạo về quản lý Nhà nước. Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, kẽ hở trong quản lý và chính sách, pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tham gia đoàn liên ngành kiểm tra hàng hóa tại các của hàng kinh doanh

Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 11 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó: 03 cuộc thanh tra, 08 cuộc kiểm tra; các cuộc thanh tra, kiểm tra được thành lập đoàn. Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 58 cơ sở (trong đó: 24 tổ chức; 34 cá nhân). Số cơ sở vi phạm: 07 cơ sở vi phạm (trong đó: 05 cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 02 cơ sở vi phạm về chế độ tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ). Kiến nghị giảm trừ thanh toán: 53.931.000 đồng.

Thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoa học và công nghệ đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về khoa học công nghệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn hạn chế; công tác thanh tra chưa được toàn diện, một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành khoa học công nghệ nhưng chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh đồ điện tử

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra về khoa học và công nghệ trong thời gian tới, ngoài việc nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ cần tăng cường bám sát, nắm bắt tình hình việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ tại các địa phương, cơ sở, để tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý, cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh nhóm hàng hóa thuộc ngành quản lý. Đổi mới phương pháp thanh tra, khi xây dựng kế hoạch thanh tra cần đánh giá, khảo sát, nghiên cứu kỹ các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, nắm bắt tình hình, thị trường, từ đó xác định rõ vấn đề, nội dung, đối tượng phải thanh tra để đạt hiệu quả cao nhất./.

 

Hoàng Văn Chinh - Phó Chánh Thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ.

 

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 78
  • Tháng này: 14.831
  • Tổng lượt truy cập: 215.881