• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ hai, 07/03/2022 - 16:30

Nghiệm thu Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo, xây dựng vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm phục vụ phát triển sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn”

Sáng 4/3, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo, xây dựng vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm phục vụ phát triển sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn”.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh Chủ trì hội nghị nghiệm thu

Dự án do Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Ngọc Bình làm Chủ nhiệm. Triển khai thực hiện từ năm 2019 - 2021, Dự án có mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo, xây dựng vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm phục vụ phát triển sản xuất chè hàng hóa tại các huyện Ba Bể và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, cơ quan chủ trì Dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, hạng mục của Dự án, đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ. Về nội dung xây dựng mô hình: Đã xây dựng thành công mô hình thâm canh chè theo VietGAP, quy mô thực hiện 20 ha, trong đó có 10ha tại huyện Chợ Mới (xã Như Cố) và 10ha tại huyện Ba Bể (xã Mỹ Phương), năng suất trung bình tại Chợ Mới đạt 8,62 tấn/ha, tăng 20,56% so với trước khi thực hiện dự án và tăng 19,56% so với sản xuất đại trà tại địa phương; tại Ba Bể đạt 3,8 tấn/ha, tăng tương ứng 57,02%; toàn bộ diện tích 20ha mô hình đã được chứng nhận VietGAP.

Mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ tại huyện Ba Bể, quy mô thực hiện 5ha, năng suất trung bình đạt 3,13 tấn/ha, tăng 30,56% so với trước khi thực hiện dự án và tăng 29,48% so với sản xuất đại trà.

Mô hình trồng chè giống mới chất lượng cao, quy mô thực hiện 12ha (giống PH8 và Kim tuyên); trong đó, trồng theo VietGAP có 05ha tại huyện Chợ Mới và 05ha tại huyện Ba Bể, trồng theo hướng hữu cơ có 02ha tại huyện Ba Bể tỷ lệ sống cao (93,70 - 96,90%); năng suất tuổi 3 đối với mô hình trồng theo VietGAP đạt 3,38 -3,70 tấn/ha tại Chợ Mới và 3,36 -3,62 tấn/ha tại Ba Bể, đối với mô hình trồng theo hữu cơ đạt 3,29 tấn/ha.

Mô hình chế biến một số sản phẩm chè chất lượng cao tại HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố và HTX chè Mỹ Phương, các thành viên của Hợp tác xã đã tiếp nhận thành công các quy trình chế biến chè xanh thơm, chè sợi và chè ngân kim; đã chế biến mẫu 600kg chè trong đó có 300 kg chè xanh thơm (150kg/HTX), 200kg chè sợi (100kg/HTX) và 100 kg chè Ngân kim (50kg/HTX), các sản phẩm chè đều đạt chất lượng theo TCVN 3218-2012, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về đào tạo, tập huấn, tổ chức hội thảo: Đã hoàn thành đào tạo cho 10 kỹ thuật viên cơ sở, về các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, chế biến các sản phẩm chè xanh của dự án. Các học viên đã nắm vững và làm chủ được các quy trình công nghệ. Tập huấn kỹ thuật cho 400 lượt nông dân (8 lớp) tại các huyện Chợ Mới, Ba Bể về các quy trình kỹ thuật của dự án, các hộ tham gia lớp tập huấn đã nắm bắt và làm chủ được các quy trình kỹ thuật được tập huấn. Tổ chức được 2 cuộc hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án tại các huyện Chợ Mới và Ba Bể (1 cuộc/huyện).

Cùng với các nội dung trên dự án còn thiết kế nhãn mác bao bì của 3 loại sản phẩm chè cho HTX chè Mỹ Phương và HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố, hỗ trợ in bao bình nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc cho các HTX, hoàn thành xây dựng và bàn giao hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chè của Hợp tác xã chè Mỹ Phương.

Thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thảo luận đánh giá Dự án hoàn thành các nội dung, mục tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, có khả năng ứng dụng cao; đồng thời Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến cho đơn vị chủ trì hoàn thiện báo cáo tổng kết Dự án.

Kết quả bỏ phiếu Dự án được đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Nguyễn Hùng - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 67
  • Tháng này: 14.820
  • Tổng lượt truy cập: 215.870