• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ tư, 12/01/2022 - 15:38

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công tác chuyên môn, công tác công đoàn và thực hiện phong trào thi đua của công chức, viên chức - lao động năm 2021; báo cáo công khai dự toán, thu, chi tài chính của Sở, Công đoàn, khuyến học; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Ông Lê Văn Thế Phó Giám đốc Phụ trách Sở KH&CN

phát động phong trào thi đua năm 2022

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm; Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành công đoàn đã tích cựcquan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động; các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đảm bảo, kịp thời. Phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích được lao động, sáng tạo, nhờ vậy đã góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao (trong năm có 07 sáng kiến CCHC công nhận, trong đó có 01 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh; 02 tập thể được Chủ tịch tằng Bằng khen trong các đợt phát động phong trào thi đua, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm 2020, 2021, 02 tập thể xuất sắc v.v.);

Công đoàn đã phối hợp với Chính quyền tổ chức triển khai thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước cũng như của Công đoàn cấp trên, nhờ vậy 100% công đoàn viên công đoàn của Sở không vi phạm các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt các phong trào: xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào kế hoạch hoá gia đình, phong trào phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Các phong trào khác, như: phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện; công tác nữ công; phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được quan tâm thực hiện.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu năm 2022, như sau:

a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, có ít nhất 03 nội dung hoàn thành vượt mức. Công tác chuyên môn xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Thu ngân sách năm 2022: 320 triệu đồng.

- Chỉ số cải cách hành chính giữ mức so với năm 2021.

- Có cá nhân tham gia đề tài, dự án khoa học và công nghệ, có sáng kiến được công nhận, áp dụng trong thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị; có sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh về cải cách hành chính.

- Cơ quan đảm bảo an toàn an ninh trật tự, đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”.

b) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị

- 100% công chức, viên chức, người lao động được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước.

- 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng đoàn thể đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu:

+ Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

+ Chi đoàn TNCSHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Công đoàn Sở, Chi đoàn TNCS HCM Sở giới thiệu ít nhất 02 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

c) Thi đua khen thưởng

- 100% tập thể, cá nhân đăng kí thi đua.

- Sở KH&CN phấn đấu xếp thứ 4 trở lên trong khối Văn hoá - Xã hội.

- 100% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, có ít nhất 02 tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ít nhất 90% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ít nhất 90% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó phấn đấu 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Ít nhất 90% công chức, viên chức, người lao động đạt công đoàn viên xuất sắc, 100% công chức, viên chức, người lao động nữ đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% đoàn viên Chi đoàn xếp loại Đoàn viên xuất sắc.

- Có khen thưởng đối với thi đua theo chuyên đề hoặc khen thưởng đột xuất; có cá nhân trực tiếp lao động sản xuất hoặc làm chuyên môn nghiệp vụ được khen thưởng; có ít nhất một tập thể hoặc một cá nhân được khen thưởng trong phong trào xây dựng nông thôn mới; có khen thưởng cấp bộ trở lên; có mô hình điển hình tiên tiến.

Hội nghị đã góp ý bổ sung, sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc ông Lê Văn Thế -Phó Giám đốc Phụ trách Sở đã phát động phong trào thi đua 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 78
  • Tháng này: 14.831
  • Tổng lượt truy cập: 215.881