• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ tư, 01/06/2022 - 08:33

Tăng cường dịch vụ kỹ thuật đo kiểm tra điện trở tiếp đất của các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31//2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có quy định về hệ thống chống sét đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo chuẩn Quốc gia TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra, bảo trì hệ thống – việc kiểm tra hệ thống chống sét được tiến hành định kỳ là không quá 12 tháng.

Việc đo kiểm tra định kỳ điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét là bắt buộc, các hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo có yếu tố tổng trở nhỏ hơn 10 Ohm đối với chống sét trực tiếp và nhỏ hơn 4Ohm đối với chống sét lan truyền. Cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương có trách nhiệm kiểm tra kết quả đo điện trở nối đất hệ thống chống sét của các địa bàn trên địa bàn. Để đảm bảo cho công tác an toàn trong mùa mưa bão năm 2022, từ đầu tháng 4 năm 2022. Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Kạn tiến hành đo kiểm tra tiếp đất của một số công trình thuộc các cơ quan đơn vị trên địa bàn tình. Tổng số công trình đã đo kiểm tra được: 50 đơn vị, Bao gồm công trình của các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn chi nhánh các huyện, trường học, Trung tâm y tế, xưởng chế biến nông lâm sản, công trình của Bưu điện tỉnh, Ngân hàng Nhà nước... của các doanh nghiệp, các kho chứa vật liệu nổ của các mỏ khai thác đá .... Qua đo kiểm tra đa số các hệ thống nối đất đều đảm bảo yêu cầu theo quy định. Một số công trình không đạt yêu cầu đã được cán bộ của đơn vị hướng dẫn và giúp đỡ khắc phục để đảm bảo an toàn theo quy định. Đồng thời khuyến cáo cho các Tổ chức, cá nhân nên đo điện tiếp đất theo định kỳ và duy bảo dưỡng thường xuyên hệ thống tiếp đất sao cho đáp ứng an toàn khi có sét đánh xảy ra.