• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ năm, 29/09/2022 - 17:18

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW

Sáng ngày 29/9/2022 Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Nghị quyết 27). Chủ trì Hội nghị là đồng chí Phương Thị Thanh Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chủ trì là đồng chí Trần Thị Lộc - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bắc Kạn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27 và Chương trình hành động số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả cho thấy sau 15 năm thực hiện, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch nhằm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các hội quần chúng và đội ngũ trí thức được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới, công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc, chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh. Đội ngũ trí thức đã được tăng lên về cả số lượng và chất lượng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh (trừ lực lượng vũ trang) là 12.975 người. Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ và tương đương 35 người (chiếm 0,27%; tăng 30 người so với năm 2008); thạc sĩ và tương đương 920 người (chiếm 7,0%; tăng 755 người so với năm 2008); đại học 8.702 người (chiếm 67%; tăng 3.813người so với 2008). Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 1.454 người (chiếm 11,2%; trung bình hằng năm có 112 người được cử tham gia học tập cử nhân, cao cấp lý luận chính trị), trung cấp 5.494 người (chiếm 42,34%; trung bình hằng năm có 423 người được cử tham gia học tập trung cấp lý luận chính trị).


Đ/c Cù Ngọc Cường - Bí thư Thành ủy Bắc Kạn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 27 như: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW, Chương trình hành động số 07-CTr/TU ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Cơ cấu trí thức chưa hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, giới tính; thiếu chuyên gia giỏi, đầu ngành ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, kinh tế, môi trường…; số lượng cán bộ khoa học được đào tạo từ nước ngoài, cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ rất ít và chủ yếu tham gia công tác lãnh đạo quản lý, cán bộ có trình độ thạc sĩ trực tiếp tham gia nghiên cứu ứng dụng không nhiều. Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức còn hạn chế; vẫn còn tình trạng lãng phí, “chảy máu” chất xám; môi trường làm việc chưa đủ hấp dẫn để thu hút, giữ chân trí thức. Việc tổ chức đối thoại giữa đội ngũ trí thức và cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên. Môi trường để trí thức lao động, sáng tạo và phát huy trí tuệ, năng lực còn khó khăn. Đội ngũ trí thức trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, trí thức nữ tham gia công tác xã hội, đóng góp của trí thức vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của địa phương chưa nhiều. Hoạt động của các hội trí thức hiệu quả chưa cao, việc tập hợp, khuyến khích trí thức hiến kế, giám định, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh còn hạn chế. Một số nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa thực hiện được, thực hiện chưa hiệu quả như: Quy hoạch sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức của tỉnh; chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ về công tác tại tỉnh Bắc Kạn.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định cần tập trung chỉ đạo, xây dựng đội ngũ trí thức đông về số lượng, mạnh về chất lượng; cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức; trú trọng công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với đào tạo, sắp xếp, sử dụng đội ngũ trí thức, nhất là trí thức có năng lực, trình độ cao, tâm huyết. Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc tập hợp đội ngũ tri thức liên kết, hiến kế đề xuất với tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các đơn vị địa phương chú trọng hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tôn vinh đội ngũ trí thức, học sinh giỏi. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch liên quan tới đội ngũ trí thức để rút ra những kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng QLCNCN

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 66
  • Tháng này: 14.819
  • Tổng lượt truy cập: 215.869